Els últims informes del primer semestre de 2017 han tornat a constatar una pujada dels preus del lloguer dels habitatges a Espanya del 6% pel que fa al semestre anterior, i del 12% a nivell interanual.

No es tracta d’una pujada esporàdica ni especulativa dels preus de lloguer. Si històricament Espanya havia estat un país on el lloguer era opció marginal, ara som testimonis d’un canvi de mentalitat i d’entorn econòmic, que han propiciat que viure de lloguer sigui l’opció més buscada, tant per estudiants com per professionals. Sens dubte aquests canvis s’han vist impulsats per una major mobilitat geogràfica de la població, però també per una precarietat laboral que dificulta l’accés al mercat hipotecari.

Tot això, unit a l’auge en zones molt localitzades del lloguer vacacional, ha alimentat substancialment la demanda d’habitatge de lloguer. Si combinem aquest augment de demanda, amb l’escassa i estancada oferta del parc de pisos de lloguer, podem entendre per què aquestes pujades de lloguers tenen un caràcter estructural a llarg termini.

Aquest nou entorn de creixement de rendes suposa una gran oportunitat per als propietaris de pisos de lloguer, però d’altra banda exigeix una gestió més activa dels mateixos. Ja no n’hi ha prou amb referenciar les revisions de renda a l’IPC i buscar allargar al màxim la durada del contracte. Ara pot ser d’interès pel propietari promoure contractes de menor durada que permetin actualitzar la renda amb major freqüència. No obstant això, aquesta major rotació requereix un seguiment molt actiu de la situació contractual, així com una optimització de processos de cerca i selecció d’inquilins solvents.

També hem de tenir en compte que les pujades de preu de lloguer estan sent molt desiguals a nivell nacional i fins i tot dins d’una mateixa ciutat, com mostren les següents anàlisis de pisos.com o fotocasa. Si ens centrem a Barcelona, podem veure que ha registrat la major pujada d’entre totes les capitals de província d’Espanya, amb una variació anual en els preus de lloguer d’un 20%.

Aquestes pujades han col·locat a Barcelona com el municipi amb el preu més car per metre quadrat d’Espanya, la qual cosa ha fet que comprar per llogar a Barcelona s’estigui convertint en una activitat molt lucrativa.

No obstant això,no tot són bones notícies. Com hem vist, les decisions d’inversió afecten considerablement a la rendibilitat obtinguda. No només es tracta de triar bé en quina ciutat o barri invertir, sinó també cal triar el tipus i grandària de l’immoble. També és necessari decidir el nivell òptim d’inversió en reformes per maximitzar la rendibilitat, o el millor ús a donar a cada immoble (vacacional, mitjana, llarga estada).

Totes aquestes decisions són complexes i suposaran un gran impacte en la rendibilitat final, per la qual cosa és fonamental estar ben assessorat a l’hora d’invertir i gestionar immobles en lloguer. Per això, no deixis de visitar nostra web rentuos.com. Estarem encantats d’informar-te sobre tots els serveis que podem oferir-te per posar el teu habitatge en lloguer obtenint la màxima rendibilitat i, sobretot, reduint tots aquests factors d’incertesa.