Nova pujada dels preus de lloguer de l’habitatge

  • Rentuos
  • Jul 13, 2017

Els últims informes del primer semestre de 2017 han tornat a constatar una pujada dels preus del lloguer dels habitatges a Espanya del 6% pel que fa al semestre anterior, i del 12% a nivell interanual. No es tracta d’una pujada esporàdica ni especulativa dels preus de lloguer. Si històricament Espanya havia estat un país […]

Leer Más

Subida de los precios de alquiler de la vivienda

Vivir de alquiler es la opción más buscada Suben los precios de alquiler de acuerdo a los últimos informes del primer semestre de 2017. Las viviendas en España han del 6% con respecto al semestre anterior, y del 12% a nivel interanual.

Leer Más

Llogar de forma segura i sense preocupacions

  • Rentuos
  • Jun 30, 2017

Últimament hem pogut llegir diverses notícies de propietaris que han sofert les conseqüències del frau per part dels seus inquilins, especialment a Barcelona. Lamentablement això no és una novetat. Cada vegada amb més freqüència el propietari d’un habitatge busca opcions de lloguer segur davant amenaces com l’impagament, el relloguer o l’ús abusiu de la propietat. […]

Leer Más

Alquilar de forma segura y sin preocupaciones

Mayor frecuencia de fraude por parte de inquilinos ¿Quieres alquilar de forma segura tu piso? En esta entrada te hablamos un poco sobre el tema. Últimamente hemos podido leer varias noticias de propietarios que han sufrido las consecuencias del fraude por parte de sus inquilinos . Esto se encuentra especialmente en Barcelona. Lamentablemente esto no es […]

Leer Más